ฟาง ffk คืออะไร

ฟาง FFk หรือกลุ่มเพื่อการค้นหาความราบรื่นทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี (Foundation for Finding Peace and Culture) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรม สันฟาง และการสืบสานประวัติศาสตร์ของไทยและตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรนี้ประกอบด้วยนักวิจัยวัฒนธรรม ศิลปิน นักบรรยาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

หลักปรัชญาของฟาง FFk คือการสร้างและสนับสนุนสันฟางที่เรียบง่ายและรูปแบบไม่ซับซ้อน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาตนเอง และเผยแพร่ความสงบเรียบร้อยทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีให้กับผู้คนทั่วโลก

ฟาง FFk ดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น สืบสานศิลปะไทยโบราณและวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมโอเพนแอร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปั้นหุ้มท่อ จัดการแสดงศิลปะระยะสั้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความสงบเรียบร้อย ให้บริการตัวเองในโครงการฟอรัมเพื่อสันฟาง การส่งออกวัตถุมงคลเพื่อสังคมโลก

นอกจากนี้ ฟาง FFk ยังเป็นที่รู้จักกับการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสันฟางและวัฒนธรรมในพื้นที่ หากท่านสนใจเข้าร่วมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟาง FFk สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรนี้ได้