แก้ว ffk คืออะไร

แก้ว FFK (Furnace Flame Kill) เป็นแก้วที่มักใช้ในเตาเผาหนังสือหรือแผ่นซีดีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือลอกออกของลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน หรือไม่ได้สั่งซื้อสินค้า แก้วส่วนนี้ทำหน้าที่บังคับให้เปลี่ยนแปลงสถานะของไฟในเตาเผา เมื่อเพลิดเพลินกับสิ่งของหรือบริการฟรี ลูกค้าอาจจะละเว้นการชำระเงิน แก้ว FFK จะเพิ่มค่าความร้อนในเตาเผาเมื่อมีสิ่งของที่ยังไม่ได้ชำระเงินถูกนำไปเผา และทำให้ไฟถูกดับลง เมื่อไฟถูกดับลง แต่เรื่องการชำระเงินยังไม่สำเร็จ ลูกค้าอาจจะต้องชำระเงินก่อนที่เตาเผาจะเปิดอีกครั้ง