big bang คือ คืออะไร

"Big Bang" คือโมเดลทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายถึงวิธีที่จักรวาลเริ่มต้นและพัฒนาขึ้นมา ต้นกำเนิดของจักรวาลเริ่มต้นจากจุดที่ตัวอย่างน้อยนิยมเรียกว่า "แตงโม" (singularity) ซึ่งเป็นจุดอับจนที่มีปริมาณและความเข้มข้นของพลังงานและแรงดึงดูดที่ไม่สิ้นสุด

โมเดลทฤษฎี Big Bang กล่าวถึงว่าจุด "แตงโม" เกิดมาจากการขยายตัวของจักรวาลที่มีขนาดเล็กมากๆเรียกว่า "สปาการตูร์แฮร์ไดมากลอ" (Planck Era) โดยปรากฏยูนิเวิร์สอย่างเห็นได้ชัดที่นิวตรอนเพียงอย่างเดียวและไม่มีอะไรเกินนี้

หลังจากนั้น จุด "แตงโม" เริ่มขยายตัวออกมาเรื่อยๆ และพลังที่ไม่สิ้นสุดทำให้มีการสร้างสรรค์ของแรงการเชื่อมโยงของอนุภาคและแรงดึงดูด ในช่วงเวลาหนึ่ง แรงดันเชิงกรานสูงกว่าเกิดขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการ "เต็มสาย" (inflation) เมื่อชาร์จของพลังการทำงานสูงถูกเกิดขึ้น โดนนี้ทำให้จุด "แตงโม" เติบโตและกลายเป็นจักรวาลที่ถ่ายโอนพลังงานมากขึ้น

ผ่านไปอีกโดยรวม จักรวาลเริ่มมีโครงสร้างของพื้นฐาน เช่น อัตราหนึ่งของขนาดช่วงระยะเวลาสร้างสรรค์และแรงดึงดูดที่ต่างกัน และสถานะของปริมาณและความเข้มข้นของพลังงาน ซึ่งเป็นแรงกำลังที่ก้าวเดินไปในช่วงต่างๆ ที่เรียกว่า "ยูอินชัน" (era) รวมถึงยูอินชันแรกที่ก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของจักรวาล เช่น ยูอินชันของกาลิลีแอน (Gallenic) และยูอินชันแรกของมอเนตตาแรน (Matter-dominated) จนถึงยูอินชันปัจจุบันที่ทำให้จักรวาลเติบโตอย่างรวดเร็วตามกฎแปลกประหลาดของฟริตซ์ (Friedmann's Equation) และอุบายสำคัญอื่นๆ

น้อมสูตรชั่วโมงชีวิตฟีด Seeko ai ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ Big Bang นั้นซับซ้อนและมีความวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวข้อง แนะนำให้ศึกษาจากแหล่งที่มาทางวิทยาศาสตร์ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้