tarnim magic garden คืออะไร

Tarin Magic Garden (T.M.G.) หรือ สวนเทรินหรือ สวนเทลินค่าร์ด คือ สวนไม้สวยงามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ในประเทศไทย สวนนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม "สวนเทลินคา" เนื่องจากสวนมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งภูเขาและเมืองหนองจ๊อก ที่สำคัญของสวนนี้คือนอกจากจะให้ชมวิวที่สวยงามแล้วยังมีพันธุ์ไม้จากทั่วทุกมุมของโลกสามารถพบได้ทุกชนิดมากมาย

ที่สวนเทลินคามีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการพักผ่อนและเดินเที่ยว มีเส้นทางเดินที่งดงามผ่านป่าเขา สระน้ำและลานกำแพงที่มีพ่อค้าขายกิมจิและของที่ระลึกที่มิตรภาพ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ขายบริการอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมสวนสามารถพักผ่อนและสนุกไปพร้อมกันได้

การเดินทางไปยังสวนเทลินคาสามารถทำได้โดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จากแพร่เป็นเวลาประมาณ 30-40 นาที คุณยังสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะจากแพร่ไปยังวัดแม่ทัพทองแล้วต่อเส้นทางด้วยรถตุ๊กตุ๊ก สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถบัส สามารถทำการจองทริปเดินทางกับบริษัทรถตู้ท้องถิ่นโดยตรงได้

สวนเทลินคาเปิดให้เยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. โดยมีค่าเข้าชมเท่ากับ 200 บาทต่อคน (สำหรับชาวไทย) และ 300 บาทต่อคน (สำหรับชาวต่างชาติ)

ในสวนเทลินคามีกฎและข้อบังคับที่ผู้เยี่ยมชมต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความสงบและรักษาความสวยงามของสวน ซึ่งรวมถึงการสวมหมวกกันน็อคไซค์และการไม่ตัดต้นไม้