กล้วยนวล คืออะไร

กล้วยนวล หรือ กล้วยหัวโต เป็นกลุ่มของกล้วยอบิสซิเนียที่ไม่เป็นรู้จักมากนัก บางครั้งมีชื่อวิทยาศาสตร์ Musa nepalensis หรือ Ensete giganteum หรือ Ensete wilsonii เป็นพืชพื้นเมืองในจีน เนปาล อินเดีย พม่า และประเทศไทยในพื้นที่สูง ลำต้นเป็นเหง้าไม่แตกหน่อ โคนป้อมใหญ่ สีของกาบลำต้นเทียมสีเขียว มีนวลเป็นไขหนา ก้านใบมีสีเขียว มีร่องเปิด เส้นกลางใบสีเขียว ริ้วประดับสีเขียว ลักษณะคล้ายกล้วยผา ริ้วประดับเรียงสลับกับดอกและชิดติดกันมาก ช่อดอกขนาดใหญ่ โค้งลง ผลใหญ่กลมป้อม เมล็ดขนาดใหญ่ สีดำ มีจำนวนมาก

กล้วยนวลเป็นพืชที่รับประทานได้ ชาวเมี่ยนนำปลีไปแกง และนำกาบกล้วยไปเป็นอาหารหมู

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่