กวางกมลชนก คืออะไร

กวางกมลชนกเป็นนักกีฬาคาราเต้ในประเทศไทยและได้รับการยกย่องว่าเป็น "นางงามคาราเต้โลก" (World Karate Beauty Queen) ในปี พ.ศ. 2562 นางกวางกมล ชนก (ชื่อเดิม กวางกมล ณ ถลาง) เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ในจังหวัดระนอง และเติบโตในกรุงเทพมหานคร กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตเทศบาล 2 มีความสามารถในการแสดงคาราเต้และได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติเมื่ออายุ 12 ปี

ในปี พ.ศ. 2554 กวางกมลเป็นตัวแทนไทยในการแข่งขันคาราเต้ในเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific Championship) ที่จัดขึ้นในประเทศเวียดนาม และได้รับเหรียญเงินในกลุ่มหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ในการแข่งขันคาราเต้ที่จัดขึ้นในประเทศบราซิลเกาหลีใต้ กวางกมลได้เข้าร่วมแข่งขันรวมประเทศตะถางคจูรินสนาม ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเมือง (City) ระดับที่ 1 ในประเทศบราซิล

นอกจากนี้ กวางกมลชนกยังมีผลงานทางด้านการแสดงคาราเต้อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เข้าชิงเหรียญในงานการแข่งขันกีฬาเปรี้ยวชิงช้างเคียนท์ และมีผลงานในการแสดงคาราเต้ในงานอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ