กาเบรียลเชซุส คืออะไร

กาเบรียลเชซุส (Caribbean Sea) เป็นทะเลในภูมิภาคทวีปอเมริกา มีขนาดกว้างประมาณ 2,754,000 ตารางกิโลเมตร และมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 2,575 เมตร ภูมิภาคเดียวกันกับทะเลทรายแห่งคาริเบียน ประกอบด้วยหลายแห่งเกาะที่มีพื้นที่ใหญ่อยู่ในทะเลเชซุส

เกาะที่สำคัญในกาเบรียลเชซุสประกอบไปด้วยเกาะคัมพ์เชนต์ (Cayman Islands) ซึ่งเป็นเอกภพของสหรัฐอเมริกา พูร์โตริโก (Puerto Rico) เป็นสังกัดของสหรัฐอเมริกา และนาเชอร์ (Netherlands Antilles) ซึ่งกาเบรียนซีก็เป็นสังกัดของประเทศเนเธอร์แลนด์

กาเบรียลเชซุสเป็นทะเลที่สำคัญทางอุตสาหกรรมการขนส่งเรือและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีเส้นทางการค้าที่สำคัญเช่นเดียวกับทางผ่านคูหาเดลกา ผ่านกริดกรื่น หรือผ่านช่องพาณิชย์กาตุรนต์

ในทะเลกาเบรียลเชซุสยังมีป่าน้ำจืดที่สำคัญอยู่ เช่น ผ่านหัวพระ เรียงเก่า และเจ้าพระยา ที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง ผู้คนสามารถท่องเที่ยวที่หลายแห่งในทะเลนี้เช่นเกาะบาหลี พูลบาร์ และเกาะทอร์ตูล่า ซึ่งมีรายละเอียดอันหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับทริปที่สุดยอดได้อย่างเต็มที่