กิกาโนโทซอรัส คืออะไร

กิกาโนโทซอรัส (Gignotosaurus) เป็นอธิกสุระกลุ่มไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในช่วงไจราคายอล (Jurassic Period) ปกติพบในฟอร์เมชชัยในประเทศแอร์เจียร์ (Algeria) ช่วงเวลาประมาณ 112-100 ล้านปีที่ผ่านมา

สามารถสรุปลักษณะของกิกาโนโทซอรัสได้ดังนี้:

  1. ขนาด: กิกาโนโทซอรัสมีขนาดใหญ่โดยเฉลี่ยอาจมีความยาวรวมกว่า 9 เมตรและสูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงปลายไจราคายอล

  2. กล้ามเนื้อแข็งแกร่ง: กิกาโนโทซอรัสมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและกล้ามเนื้อเป็นหนามาก เช่นเดียวกับไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆ ด้วยข้อเข่าพับอยู่คราดเดียวกันและข้อเท้ามีนิ้วก้างที่เล็กกว่าในสมัยหลังของไดโนเสาร์

  3. ลำตัวยาวและซู่ซ่า: กิกาโนโทซอรัสมีลำตัวยาวและมีลักษณะที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างฉับพลัน ส่วนหัวจะมีสุดแหลมกลมตจิดในด้านบน และมีฟันสองแถบที่แหลมคม

  4. ของใช้: กิกาโนโทซอรัสมีฟันคล้ายดาบคมและคล้ายมีดคม เธอตามหาร่างผีและสัตว์อื่นๆ เพื่อความต้องการและการล่าเหยื่อ

สถานที่อาศัยและการอาศัย: กิกาโนโทซอรัสอาศัยอยู่ในภูเขาและภูเขาที่มีป่าอุทยาน เธออาจใช้ลักษณะร่างกายบางส่วน เช่น ขนนิ่มและพยายามใช้ความยืดหยุ่นของเครือเท้าเพื่อจับเอาของกินบนต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่กำลังพัฒนาพฤติกรรมของกิกาโนโทซอรัสในการล่าอาหารในระยะยาว

สรรพากรองกำเนิด: ไม่มีข้อมูลถึงการเขียนกิกาโนโทซอรัสสืบทอดพันธุกรรมในอาณาเขตชนบท อย่างไรก็ตาม นักศิลปะพบพรรณาการูลปฐมฤกษ์ในสิ่งของที่พบในแท่นอิอลแมน เมื่อประมาณ 360 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของกิกาโนโทซอรัสและสรรพสิ่งที่มีต่อการล่าอาหาร