da nang คืออะไร

Da Nang คือเมืองในฮาร์วีเทียตอนกลางเวียดนาม ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเมืองฮานอย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่สูงของประเทศเวียดนาม

Da Nang เป็นเมืองที่ขุดเจาะใต้ดินหาพุธสันติสุขและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรชนและวัดของศาสนาฮินดู, ที่เก่าแก่ที่สุดในชั้นเต็มของเมืองอาบัง The World Cultural Heritage - Quảng Bình nói chung nói riêng, Da Nang là một thành phố bản địa của người Chăm Phan, hiện đã lưu giữ nhiều di sản văn hóa Chăm hấp dẫn và nổi tiếng.

นอกจากนี้ Da Nang ยังเป็นเมืองชายฝั่งที่สวยงามตั้งอยู่ริมทะเลจีนใต้ มีชายหาดทรายขาวที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสสะอาด ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีอื่น ๆ อย่างเช่นวัดลปฮ่าย, สะพานฟ้า Tam Toa, สวน 31 tháng 3, Cao đài Hòa Hảo, ... เมืองนี้ยังมีความสำคัญเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นทางเข้าของสินค้าไปยังส่วนอื่นของประเทศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าชั้นนำและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในเมือง Da Nang ด้วย