กงลี่ คืออะไร

กงลี่ (Kangli) เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในหมู่กงหมู่สิ่งของจากประเทศจีน นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของท้องถิ่นแห่งเจียงซู (Jiangsu) ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

กงลี่เป็นอาหารตั้งต้นของจีน มีลักษณะเป็นเครื่องปรุงอาหารคล้ายกรุบกรอบและเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร

การทำกงลี่มาจากการผสมผสานของเครื่องปรุงกลิ่นต่างๆ ได้แก่ เงาะแก้ว (salted melon), หนานซี่ฉ่าย (sweet osmanthus), มังคุด (longan), ลูกเกด (prunus mume), กรดเต้านม (lactic acid) อีกทั้งยังมีส่วนผสมของน้ำตาล ซึ่งทำให้กงลี่มีรสชาติหวานปานกลาง

กงลี่มักถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารจีนต่างๆ เช่น ขนมชั้น, ติ่มซำ, บาบีคิว, ยำและอาหารคล้ายๆ กัน

ในปัจจุบันกงลี่ได้รับความนิยมมากในการท่องเที่ยวและผู้คนสามารถซื้อกงลี่คัดเจ็ดความรู้สึก ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารในประเทศจีนที่ชื่อว่า "三镇十六品" หรือ "สามเมืองสิบหกชนิด"